مشاوره، تامین و اجرا برای پروژه های ساختمانی

نورپردازی پروژه های ساختمانی - دکوراسیون داخلی

زومر ایران مفتخر است که مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت های ساختمانی جهت مشاوره طراحی و تامین و اجرای اتوماسیون خانگی با برند زومر است. تامین عمده و تحت شرایط زمانی و مالی خاص همواره دغدغه اجرای پروژه های ساختمانی و است .
از این رو زومر ایران توانسته با ارتباط با تامین کنندگان اصلی و تکیه بر تجربه همکاری ها موفق با اجرای پروژه ها، تامین کننده مورد اعتماد و موفق پروژه های ساختمانی باشد.جک پارکینگ پروژه های ساختمانی - ریموت و جک و کرکره زومر
جک پارکینگ پروژه های ساختمانی - ریموت و جک و کرکره زومر ایران و تهران
جک پارکینگ پروژه های ساختمانی - ریموت و جک و کرکره زومر ویژه ساختمان و پروژه ساختمانی