قطعات و بردها

قطعات و بردها

Board and Parts


قیمت : تماس بگیرید

برد الکترونیکی درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

میل ماردون درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

برد موتور جک زومر


قیمت : تماس بگیرید

محافظ مدار جک پارکینگ


قیمت : تماس بگیرید

ذغال موتور جک زومر Twist 200


قیمت : تماس بگیرید

شارژ باطری زومر


قیمت : تماس بگیرید

مدار جک زومر Twist 200


قیمت : تماس بگیرید

چرخ دنده برنجی جک درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

کاسه موتور جک پارکینک زومر


قیمت : تماس بگیرید

باکس مدار جک زومر


قیمت : تماس بگیرید

رسیور ریموت زومر


قیمت : تماس بگیرید

دسته خلاص کن جک برقی زومر


قیمت : تماس بگیرید

قفل برقی و مکانیکی درب اتوماتیک درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

استاتور سیم پیچ موتور جک درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

میکرو سوئیچ درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

روتور جک درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

کاسه زیر جک زومر twist 200


قیمت : تماس بگیرید

موتور الکتریکی درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

چرخ دنده و گیربکس درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

مدار کنترل جک زومر مدل Twist 350


قیمت : تماس بگیرید

ریموت کنترل درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

چشمی ها درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

کلید خلاص کن جک درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

میکرو سوئیچ اصلی جک زومر


قیمت : تماس بگیرید

پایه درب برقی درب پارکینگ زومر


قیمت : تماس بگیرید

فلاشر درب پارکینگ زومر